Liên kết trực tuyến
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Khách online : 22
Số lượt truy cập :
Công đức
Báo cáo thu chi tài chính quỹ dòng họ Vũ Võ Hải Phòng

BÁO CÁO

 TỔNG HỢP CHI QUĨ ĐẾN NGÀY 20/4/2017

           I/ Phần thu:

          1. Ngày 24/01/2017, ông Vũ Hoàng Dương chuyển quĩ tồn 2016:         19.200.000,đ

          2. Ngày 24/02/2017, ông Vũ Văn Tuyến chuyển tiền ủng hộ:                50.000.000,đ

                   Tổng có: 19.200.000,đ + 50.000.000,đ = 69.200.000,đ

                         (Sáu mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

          II/ Phần chi:

1. Chi họp mặt tất niên dòng họ, quà tặng ông Vũ Văn Toàn khi thôi giữ chức PCTTT, quà chúc tết HĐVV Việt Nam, thắp hương tại Mộ Trạch, nộp phí trang Website dòng họ, …

32.000.000,đ

2.  Chi phí văn phòng, dự đại hội dòng họ Tuyên Quang, Đăk Lawk, Quảng Ninh

18.000,000,đ

3. Đoàn tế + kèn tại Mộ Trạch ngày 7 tháng Giêng

20.000.000,đ

4. Các chi khác

15.000.000,đ

            Tổng chi:

85.000.000,đ

         

                   So sánh thu chi: 69.200.000,đ - 85.000.000,đ = - 15.800.000,đ

                             (Mười năm triệu tám trăm ngàn đồng)

Người lập: Vũ Văn Tuân - CVP Hội Đồng Dòng họ Vũ - Võ Hải Phòng

Bài viết liên quan